Nye medlemmer er velkomne
Se nærmere på korets egen hjemmeside www.horbelevkoret.dk

Horbelevkoret blev oprettet i marts 2008 på privat initiativ. Fra juni 2011 er koret blevet knyttet fast til Horbelev Kirke som et kirkekor – men stadig med selvstændig bestyrelse og repertoire. Koret synger samlet ved festlige lejligheder/højtider i Horbelev og Falkerslev kirker og til andre arrangementer efter aftale.

Koret mødes og øver om tirsdagen hver 14. dag i lige uger kl. 19 -22 i Horbelev præstegårds konfirmandstue.
Kirkens organist, Birgitte Getting, er korleder. Koret synger hovedsageligt kirkemusik og lettere klassiske arrangementer, danske sange mv.

Desuden sætter vi pris på at have det rart sammen i korfællesskabet.

Deltagerne betaler 200 kr i kontingent pr. halvår.
De, der er interesseret i at være med i koret, kan få nærmere oplysninger eller tilmelde sig hos et af de tre medlemmer af korets bestyrelse, som er anført nedenfor.

Bestyrelsen:
Joan Steinbach, Tingbakken 14, 4800 Nyk. F., steinbach@mail.dk el. 54439703 (formand, sekretær og nodearkivar)

Nils Roland, Horsevænget 22, 4800 Nykøbing, nikolaos1943@gmail.com el. 54815408 (næstformand)

Lene Hansen, Lillegade 7 b, 4871 Horbelev, lh@naesgaard.dk el. 22287432 
(PR ansvarlig)