Pastor Mette Marie Trankjær

Exam. art i fransk og cand. theol.
Siden 1998 præst i Horbelev og Falkerslev sogne på Falster. Født i 1962 i Odense,
opvokset i Ryslinge på Fyn.

Gik i skole i et ærkegrundtvigsk miljø med morgensang og Bibelhistorie som en helt
selvfølgelig del af hverdagen, og der er ingen tvivl om, at grundstenen til mit præsteliv
blev lagt af denne daglige salmesang. At blive præst lå dog ikke lige for, da jeg var
blevet student og havde boet et år i USA og et år i Bruxelles. Tolk eller oversætter
ville jeg være og tog i første omgang bifag i fransk. Først som 26-årig faldt det mig ind,
at man kunne læste teologi og blive præst og her fandt jeg mit rette element , først på
studiet, senere som præst i de to landsogne, hvor jeg nu virker. Min hovedinteresse er
kristologi og gudstjeneste med alt, hvad den kan rumme af tanke - og hjertegods, af
salmer, musik og bøn og Ånd. Den er selve min præstetjenestes hjerteslag og puls og
jeg kan finde mig til rette med mange forskellige former for gudstjeneste, når bare det
er gøres med Kristus som centrum. Sidder altid på en bænk om søndagen et eller et
andet sted, hvis jeg ikke selv leder gudstjenesten, og når det er dét jeg gør, er jeg
nok nærmest klassisk med kant, som det vist hedder på nudansk. Jeg gift og
har tre voksne børn.

I øvrigt har jeg erfaring med retræter og åndelige vejledningssamtaler. Underviser  i faget Gudstjenestelære på Sjællandskirkemusikskole.
Man kan altid henvende sig for en samtale med mig enten telefonisk på 54445124 eller på
mail: mtr@km.dk.
Træffes bedst mandag til fredag 12-13, samt torsdag 18-19.